Trang Chủ Xổ số Long An Soi cầu Xổ số Nam Định Dự đoán Kqxs Minh Ngọc

Dự đoán Kqxs Minh Ngọc

Vị Trí:Xổ số Long An > Dự đoán Kqxs Minh Ngọc > Ket Quả 30 Nguồn lợi nhuận chính của dịch vụ nước Tắc khí đã tăng lên bởi 6.hàm cao hơn tại 2020, và đồng lương của tổng quản lý zhengrubin là 6891000

Ket Quả 30 Nguồn lợi nhuận chính của dịch vụ nước Tắc khí đã tăng lên bởi 6.hàm cao hơn tại 2020, và đồng lương của tổng quản lý zhengrubin là 6891000

Cập Nhật:2022-06-21 07:57    Lượt Xem:137

Ket Quả 30 Nguồn lợi nhuận chính của dịch vụ nước Tắc khí đã tăng lên bởi 6.hàm cao hơn tại 2020, và đồng lương của tổng quản lý zhengrubin là 6891000

Vào tháng Tư 2, Chính phủ đã ban hành một bản báo cáo hàng năm gần 2020. Trong suốt khoảng thời gian báo cáo, công ty đạt được thu nhập hoạt động của 64999984.62 yuan, một năm trên năm tăng cao 12.61=; Khối lợi nhuận mà cổ đông của công ty được liệt kê là 17737366661.83 yuan, một năm lãi suất tăng cao 6.62. Description Description The net cash flow from operating activities during the reported period was 23012183982.25 yuan, and the network activity gicalls of the listed company by the end of 2020 were 1552.60334.47 yuan. Description ở 2020, s ố lượng xử lí nước thải của công ty là 1.25 tỉ mét khối vuông, một năm trên năm tăng cao 85.75. Số lượng bán nước vòi là số 570triệu mét khối vuông, một năm trên năm tăng cao 6.23. Công ty đạt được thu nhập hoạt động của 6.35 tỉ yuan, một tăng cao 12.6=-day-on-year; Lần lợi nhuận ảo là 1.774 tỉ yuan (trừ lợi nhuận và tổn thất của cổ đông thiểu số)Ket Quả 30, tăng cao hàng năm, và lãi suất cho mỗi cổ phiếu đạt đến 0.37 yuan, một lãi suất tăng mỗi năm của 5.71=; Số tài sản tổng hợp đã đạt đến một ngày 244 tỉ yuan, một sự tăng cao 11.39=tốtrong cuối năm trước; Tài sản lưới (ngoại trừ cổ phiếu của các cổ đông thiểu số) là 15.52.3 tỉ yuan, một sự tăng cao 0.Thank Hey Hey. vào cuối năm trước. Sự thu nhập trung bình cân bằng bằng bằng các tài sản lưới là 11.57=, a year-on-year increase of 0.39 Tỉ suất suất suất suất, and the weight trung bình thu thập lãi suất lưới sau khi khấu trừ lãi và tổn không tái định kì, a year-on-year increase of 0.55. Vào cuối khoảng thời gian báo cáo, tỉ lệ trách nhiệm về s ản phẩm của công ty là 36.45=, một tăng vọt trong suốt cuối năm trước, chủ yếu là do phát hành trái phiếu 2tỷ yuan của 20 Yuhui 1l công ty trái phiếu trong khoảng thời gian báo cáo. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, nhờ nỗ lực chung của công ty và các đơn vị liên kết, nguồn cung cấp nước và chất lượng thoát nước tiếp tục đạt được tiêu chuẩn, việc cung cấp nước và hệ thống thoát nước tiếp tục phát triển, và kinh doanh đã phát triển một xu hướng tăng dần. Công ty đã nỗ lực rất lớn để vượt qua tác động xấu của COVID-19.Sự kiện hoạt động tổng thể ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi trong tình hình kinh tế và xã hội, và cấu trúc tài chính và tài sản vẫn tiếp tục ổn định. Description Chi phí tài chính trong khoảng thời gian là 346944.73 yuan, a-on-year-on-year increasing of 183.41, chủ yếu là nhờ sự thay đổi lợi nhuận và lỗ do sự thay đổi do ngoại tệ do sự bất thường của ngoại tệ trao đổi ngoại tệ. Trong suốt khoảng thời gian báo cáo, rút tiền ngoại tệ được chuyển đổi vào cuối thời gian, dẫn đến lãi suất 6.27 triệu tuần trước, trong khi vay tiền tệ được chuyển đổi vào năm trước, Thứ hai, chúng tôi đã cấp 2tỉ yuan của trái phiếu công ty để tăng chi phí lãi. Đầu tư trong khoảng thời gian đó là 22798838.25 yuan, so với 17bắt 34558.8-yuan trong cùng một thời kỳ năm ngoái. Description Theo thông báo này, thù lao của giám đốc, giám đốc và quản lý cao cấp trong suốt thời gian báo cáo đã tổng hợp 54356 triệu yuan. Vương Shian, giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị, không nhận thù lao từ công ty; Trịnh trọng trách, giám đốc và tổng quản lý, nhận được một khoản tiền thuế cao cả 689100 yuan từ công ty; Lvxianghong, trưởng ban tài chính và thư ký của hội đồng quản trị, nhận được một khoản thù lao trước thuế tổng cộng của công ty 500600 yuan; Pangzishan, phó tổng quản lý phó, nhận một khoản thuế trước khi bán đối với một công ty Description Theo thông báo này, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 được phê chuẩn trong lần họp thứ ba của Hội đồng quản trị thứ năm, 920 trên March 31, 2021 là: Lấy vốn có cổ phần trăm 4.8 tỷ cổ phiếu là căn cứ, nó được đề nghị phân phát cổ phần đầu tư tiền từ RMB 1224triệu đô cho tất cả cổ đông theo tỷ cổ phiếu RMB Năm nay, sẽ không có cổ phần thưởng, cũng không có khoản tiền đầu tư chuyển thành cổ phiếu. Description Theo dữ liệu của

goubei Description Dễ dàng dùng http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/601158_20210402_13.pdf Description Không, không. Description